Imperial nekretnine - prodaja, kupnja i najam nekretnina  
 
Tražilica
 
 
O nama
 
 
Savjeti
 
     
 
 
Savjeti

  TABULARNA IZJAVA
 
 

Tabularna izjava je izjava vlasnika nekretnine kojom prodavatelj kupcu nakon primitka cijelog kupoprodajnog iznosa dozvoljava upis vlasništva na nekretninu bez ikakvog budućeg protivljenja i ograničenja. Prodavatelj tabularnom izjavom ovlašćuje kupca da bez ikakvog daljnjeg pitanja i odobrenja ishodi uknjižbu prava vlasništva u svoju korist i u svoje ime.


Prodaja nekretnine, osim predaje u posjed, obuhvaća i dužnost prodavatelja da izda kupcu tabularnu ispravu ukoliko je kupac svoje obveze izvršio na uredan način, odnosno isplatio ugovorenu cijenu.


Ukoliko prodavatelj ne želi izdati tabularnu ispravu, a kupac je podmirio sve svoje obveze, u tom slučaju kupac ima pravo tražiti raskid ugovora. Kupac može tužbom zahtijevati izdavanje tabularne isprave (isprave podobne za prijenos prava vlasništva u zemljišne knjige) od prodavatelja ukoliko isti ne želi svoju obvezu ispuniti dobrovoljno.


Izdavanju tabularne isprave nije zapreka činjenica da kupac nije isplatio kupoprodajnu cijenu u cjelosti. Bitno je da on ima namjeru to učiniti. Prodavatelj je dužan izdati tabularnu ispravu kupcu ako nekretnina koja je predmet kupoprodaje nije upisana u zemljišne knjige, niti je prodavatelj upisan kao vlasnik.

 
  Povratak
 
Kontakt  —   Savjeti  —   Uvjeti suradnje